Jdi na obsah Jdi na menu
 


Časopis "Dingir - časopis o současné náboženské scéně"  z července 2009 zveřejnil několik článků o scientologii od PhDr. Zdeňka Vojtíška a zkrácenou verzi mého článku o téže skupině a jejím životě ve Švédsku. Její plnou verzi můžete nyní on-line číst níže.

Tento článek popisuje i často diskutovanou aktivitu některých členů Scientologické církve v protidrogovém programu Narconon a poodhaluje jeho fungování ve Švédsku.

Scientologická církev vzbuzuje celosvětově od svého vzniku v USA v roce 1954 množství rozporuplných reakcí. Celosvětově je řízena tvz. RTC, (Religious Technology Center) [1], které je nejvyšší autoritou tohoto hnutí po smrti jejího zakladatele L. Ron Hubbarda. Sídlí v USA v Los Angeles, kde dohlíží celosvětově na šíření víry Scientologické církve po celém světě. Scientologická církev je tedy podobně jako většina nových náboženských skupin řízena centralizovaně z jednoho místa i když má každá územní organizace (tzv. Org – zkratka od Organization), nebo mise určitá specifika pro danou oblast působnosti.
 
Personální obsazení celosvětového centra scientologie čítá přes, (dle jejich tvrzení) [2], 12 tisíc zaměstnanců a dalších cca. 6 tisíc členů „scientologického řádu“ vedeného hnutím pod názvem „Sea Org“. Počet scientologů je celosvětově dle jejich zdrojů 11 milionů členů.
 
Na území evropských států rozvíjí svou činnost scientologie od konce 50. let. V oblastech za „železnou oponou“ až od roku 1989. V roce 1968 vzniká v Dánsku scientologické Nakladatelství New Era – jenž distribuuje jejich knihy po Evropě, Africe a Asii. Roku 1970 vznikla v Kodani centrála scientologie pro Evropu. Z evropských zemí byly právě Finsko a Švédsko daleko otevřenějšími a tolerantnějšími zeměmi vůči náboženským minoritám všeobecně, než například Dánsko či Německo, kde není v oblibě dodnes. [3]
 

Na Švédském území působí scientologie od přelomu let 1968/69, kdy se v městě Lund začala scházet menší skupina obdivovatelů spisů Hubbarda a jeho „Dianetiky“. Lund leží nedaleko švédského města Malmö. Odpor proti scientologii ve Švédsku na rozdíl od jiných zemí nebyl až tak prudký ani ze strany církevní, ani ze strany státních orgánů proto se právě ve Švédsku dařilo scientologii získávat nové členy vcelku dobře. Švédsko jako jediné v Evropě zaregistrovalo Scientologickou církev ve všech třech úrovních. V listopadu 1999 prohlásili švédské daňové orgány scientologii za neziskovou organizaci s náboženskými účely a osvobodili jí od placení daní. V březnu 2000 byla na základě zákona „O rovnosti práv všech náboženství ve Švédsku“[4] uznáno právo scientologie označovat se jako náboženská komunita. 4. května 2000 švédská „Národní soudní rada“ ve čtyřstránkovém dokumentu uvedla, že „Scientologická církev splňuje kritéria pro uznání jako náboženství“. Švédsko následně vzalo na vědomí, že scientologické organizace tzv. „kostely“ dostali přiznání „náboženských obcí“ a pro plnou registraci obdrželi právo oddávat své členy.[5]

Díky své cestě po Švédsku ve dnech 3. – 5. dubna 2009 jsem měl možnost vidět na vlastní oči 4. dubna otevření první tzv. „Ideální organizace Scientologické církve“ (Ideal Org)[6] ve Švédsku v městě Malmö, části Arlöv. Malmö je co do rozlohy třetím největším městem Švédska (má 270 tisíc obyvatel)[7] a také třetím městem po Stockholmu a Göteborgu, kde Scientologická církev oficiálně otevřela svoji pobočku, tzv. „Org“, jak říkají.
 
Doposud měla ve Švédsku Scientologická církev otevřeny tyto pobočky (tzv. Orgy) tři, ale žádná z uvedených organizačních poboček neměla označení „Ideální Org“. Proč právě tato pobočka je nazývána jako „Ideální organizace“ mě zajímalo jako první. Ostatní centra „Orgy“ údajně přesně nesplňovali v některých směrech podmínky, které stanovil za svého života pro jejich činnost právě zakladatel hnutí L. R. Hubbard (kapacity center, vybavení včetně designovaného zpracování architektury budov, počty zaměstnanců „odbornou kvalifikaci“). Byly tedy nazývány jen jako „Orgy“ – organizace bez přídomku ideální.[8]
 
Proto i otevření této pobočky (tzv. „Ideální organizace“) ve švédském Malmö bylo vnímáno scientology v Evropě jako významná událost. Do Malmö se sjelo podle mého odhadu přes dva tisíce členů z mnoha zemí světa [9] včetně České republiky, aby byly přítomni zdejšímu otevření a zahájení činnosti v nových prostorách. Zastoupeni zde byli i zvědavci z řad obyvatel města. Od 14 hodin proběhlo pět proslovů, zaměřených převážně na historii scientologie ve Švédsku a seznámení s její činností. Pět řečníků, převážně z polického a náboženského prostředí (například Iva Pařízková –Ryggestahlová, Dr. Adly Abu Hajar, profesor Bertil Persson ad.), jež postupně uvedla ředitelka Scientologické církve v Malmö na pódium, proneslo krátké proslovy o tom, jak se s scientologií setkali na poli její činnosti například v sociální oblasti. Zástupce Islámu Dr. Adly Abu Hajar, či profesor náboženství Dr. Bertil Persson mluvili o prosazování náboženských svobod. Od zástupkyně starosty města zazněla pochvala za dlouholetou činnost protidrogového centra Narconon jež je nedaleko Malmö v městečku Eslöv.
 
Poslední z proslovů pronesl, podle překvapených pohledů přítomných scientologů, president „Náboženského technologického centra“ (RTC - Religious Technology Center) David Miscavige[10] který společně s pěti dalšími hosty a ředitelkou zdejší organizace slavnostně přestřihl v 15 hodin pásku nového centra a tak oficiálně zahájil jeho činnost. Ve švédském Malmö bude činnost jejich organizace, fungování budovy [11] čítající přes 5300 m2 a přilehlý park obhospodařovat cca. 150 členů. Budova je postavena a následně zrekonstruována v  „švédském stylu“ zajímavým použitím kombinací materiálu oceli, dřeva a skla. Prohlídka celé budovy zabrala téměř hodinu a půl. Veřejnost mohla vstoupit do všech místností v budově a to jak administrativních, tak ostatních místností, kterých budova zahrnuje obrovské množství. Od recepce přes „auditovací“ místnosti, kancelář prezidentky centra, kanceláří zaměstnanců, zrekonstruované symbolické pracovny L. R. Hubbarda, až po fitness centrum se saunami v přízemí, kde provádí tzv. purif, součást očisty těla [12] v náboženství scientologů. Zajímavé bylo podívat se do podzemního archivu, jenž je určen na dokumenty Scientologické církve a skladu knih, nebo jejich „kaple“, která je propojena s hlavní budovou proskleným mostem. Budova má též vlastní kavárnu, prostory k odpočinku a rozlehlý park s jezírkem.
 
Každý z návštěvníků měl možnost zakoupit téměř veškerou produkci knih L. R. Hubbarda, které snad ve švédštině a angličtině kdy vyšly. Množství DVD, CD, knih, časopisů, upomínkových předmětů se znaky scientologie určených převážně pro členy až po E-metr, který scientologové používají k tzv.auditingům. [13] Téměř každé místnosti dominoval obraz zakladatele církve Hubbarda a v kapli u pódia stála jeho busta. Ochota scientologů k zodpovězení otázek byla podle toho, co o tomto náboženském směru vím z literatury negativního, naopak velmi přímá a vstřícná. Pokud nějakou otázku nevěděli, snažili se odpověď zjistit. Otevření scientologické organizace ve švédském Malmö neprovázela žádná demonstrace z řad kritiků či odpůrců. V Malmö je scientologie etablovaná již více jak 40 let a tak si na ní místní obyvatelé a církve již zvykli a berou ji jako určitý kolorit města. Rozdávání brožury scientologů „Cesta ke štěstí“, či letáků „Narcononu“ je zde vnímáno podle mého pohledu podobně jako například rozdávání Strážných věží a Probuďte se! svědků Jehovových, nebo letáčků nabízejících koncerty v místním kostele Švédské církve.
                                                                                                              
Za zajímavost stojí určitě i to, že podobně jako jinde ve světě, i ve Švédsku působí Narconon, organizace založená na učení Hubbarda. [14]  Ve Švédsku Narconon vznikl v roce 1972 a výrazné rozšíření zaznamenal v roce 1982, kdy přestal s drogovou závislostí právě v centru Narcononu závislý muž Bosse Persson. Pan Persson uvádí, že se snažil natřikrát zbavit své závislosti na heroinu a amfetaminu a až díky Narcononu se mu to roku 1982 zcela podařilo. V současné době je pan Persson prezidentem Narcononu ve Švédsku a působí v Narcononu Eslöv[i]. Komunita v Eslöv má pro své klienty[15] kapacitu 12 lůžek. 7 z 12 lůžek je v současnosti obsazeno. [16] Závislý lidé se zde zbavují svých problémů. Jedním z "pacientů" byl i známý norský zpěvák Hans Erik Duval Husby působící pod svým uměleckým jménem Hank von Helvete z norské death-punkové skupiny Turbonegro. Jde prý o jeho opakovaný pokus zbavit se závislosti na heroinu. Tentokráte ovšem poprvé v centru Narconon ve Švédsku.

Díky vstřícnosti prezidenta Narcononu pana Perssona jsem měl možnost seznámit se prakticky s denním provozem centra. Pro klienty „studenty“ je zde několik místností, obývací pokoj, společná jídelna, moderně vybavená kuchyně, ložnice, odpočinková místnost, administrativní prostory, sauna, rehabilitační místnost s masážním stolem a velká skříň s množstvím různých vitamínových přípravků. Celou budovu, jejíž vnitřní prostory jsou asi 400 m2 obhospodařuje, kromě zde léčených, dalších 7 zaměstnanců. Budova pro Narconon je v dlouhodobém pronájmu od majitele místního zámku.[17] Protože Scientologická církev uvádí, že Narconon působí: „Pro ty, kteří jsou závislí na drogách, existuje možnost zbavit se drogové závislosti v rehabilitačních a vzdělávacích protidrogových centrech s názvem NARCONON, které jsou samostatné, od církve oddělené organizace.“ [18]

Zajímalo mě kolik lidí z personálu je scientology. Ze sedmi zaměstnanců je scientologem jen pan Persson a další tři zaměstnanci, ostatní nemají s církví žádné propojení. V roce předchozím (2008) to byli 4 scientologové na 6 běžných zaměstnanců.

Běžný den v komunitě. Terapie klientů probíhá ve dvou denních blocích. A to v období od pondělí do pátku mezi 10-12 a 15-18 hodinou. Během ranních a večerních hodin mají „studenti“ práci v domě a jeho okolí. O víkendech, pokud nedojíždějí do střediska externě a netráví čas doma, tráví volný čas podle svého uvážení v centru, kde mají k dispozici knihovnu Hubbardových, ale i ostatních knih plus DVD přehrávač a TV. V „rehabilitačním čase“ ve výše uvedeném časovém rozpětí (od pondělí do pátku mezi 10-12 a 15-18 hodinou) je skupina s jedním ze supervizorů v hlavní místnosti a cvičí různé formy zpětného návratu do společnosti podle speciálně upravených 8. učebnic sestavených podle nauk L. R. Hubbarda. Každý ze studentů je na jiném úrovni stupně léčby, podle doby pobytu a druhu závislosti. Úspěchy v léčbě zaznamenává supervizor na tabuli, která visí ve společenské místnosti k jménům jednotlivých klientů „studentů“. Částečně tabule slouží i k inspiraci a podpoře ostatních v boji se závislostí. Každý vidí, jak pokročili ostatní. Doba pobytu jednotlivce v Narcononu v Eslöv je v průměru podle Bosse Perssona mezi 6 – 12 měsíci. Protože je Narconon celosvětově obviňován ze snahy „vyrábět“ z vyléčených klientů nové scientology, provedl si Narconon v Eslöv v letech 2001-2007 interní průzkum, z kterého vyšlo, že ze 157 klientů se později scientologem stali jen 4 lidé. [19]

Úspěšnost toho, zda se daný člověk vrátí zpět do společnosti jako resocializovaný a zbavený drog je ve Švédsku v každém Narcononu [20] údajně velmi rozmanitá, proto ji nelze přesně určit. Stejně jako v mnoha jiných – pro naše chápání standardních protidrogových centrech se i zde stává, že některého z klientů přijímají opakovaně. Nicméně v průměru se k drogám již nevrátí podle údajů sdělených panem  Perssonem 70-80% zde rehabilitovaných. Právě  Persson má, jak již bylo uvedeno výše, dlouholetou zkušenost se závislými. Jeho přednášková protidrogová činnost sahá daleko za hranice Švédska.  V minulosti s programem protidrogové prevence vystoupil i v České republice, když školil příslušníky městské policie v protidrogové prevenci. [21]  

Na léčbu drogové závislosti ve Švédsku prostřednictvím Narcononu přispívá na mnoha místech státní zřízení prostřednictví obcí. [ii] Jen Narconon Eslöv dostal od městské rady za období pěti let 1,5 milionu švédských korun. Ačkoliv před lety bylo uvedeno, že se v České republice ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy „… distancuje od aktivit scientologů v protidrogové oblasti v ČR a považuje je za rizikové pro mládež i dospělé.[22] Na příkladu Švédska je ovšem vidět, že jejich systém funguje. Minimálně na životě pana Perssona. Proto je tedy podporován, na základě svých výsledků i přes zpochybňování z různých stran.[iii]

Zdroje: 

[1] http://www.rtc.org/

[2] http://www.whatisscientology.org/

[3] http://www.tyden.cz/tema/wehrmacht-a-scientologie_23477.html

[4] zákon z 1. ledna 2000

[5] http://www.cesnur.org/

[6] http://orgsaroundtheworld.wordpress.com/2007/06/06/what-is-an-ideal-church-of-scientology-an-ideal-org/

[7] www.malmo.se

[8] Vysvětlení mi poskytl na můj dotaz tiskový mluvčí Scientologické církve v České republice Jiří Voráček

[9] odhadem podle vlajek, které byly na místě vidět . Šlo například o Maďarsko, Izrael, Norsko, Finsko, USA, Německo, Dánsko ad..

[10] nar.30.4.1960

[11] bývalé administrativní části místního cukrovaru, jak uváděla tabule u vchodu, scientologové koupili budovu v roce 2008

[12] Purif – v náboženství scientologů detoxikační program, který tělo zbavuje od toxických látek, drog a záření – viz. www.dingir.cz, nebo přímo http://www.dianetickecentrum.cz/

[13] VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice. Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství, Portál, Praha 2004. 462 stran. ISBN 80-7178-798-1

[14] Původní organizace Narconon vznikla v USA v Arizonské věznici, když zde vězeň William Benitez závislý na drogách začal číst publikace L. R. Hubbarda a díky nim a údajnému aplikování technologických postupů Hubbarda zcela odvykl závislosti.

[15] Narconon je nazývá „studenty“

[16] duben 2009

[17] Informace sdělena přímo panem Perssonem

[18] http://www.scientologie.cz/tisk/print.php?display=page&ID=22&version=CZ

[19]http://www.narconon-eslov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3Asanningen-om-narconon-esloev&catid=13%3Anyheter&lang=sv

[20] Ve Švédsku je 6 center Narconon,  popis programu Narconon viz. http://www.dingir.cz/dingir/1999_1/clanky/D1999_1_10.html

[21] Jde o rok 2007, zdroj:  http://www.success.cz/cz/seminare/zijeme-s-vami/podporujeme/art_22951/protidrogove-vzdelavani-pro-mestskou-policii.aspx

[22] http://www.odrogach.cz/index.php?disp=aktuality&p=&shw=117&sess=

[i] Narconon Eslöv vznikl právě v roce 1982, prvním vyléčeným byl Ricard Augstsson (v roce 1982), který byl následně dlouholetým zaměstnancem centra (ještě v roce 2007)

[ii] zdroj: Sveriges TV, reportáž z roku 2008

[iii] Například v roce 1996 se farmakolog profesor Folke Sjoqvist, ve zprávě pro „Švédskou národní radu pro zdravotnictví a sociální péči“ o práci Narcononu vyjádřil v několikastránkové zprávě značně rezervovaně.