Jdi na obsah Jdi na menu
 


Scientologická církev - Dianetická centra v České republice

O Scientologii a Dianetice bylo popsáno již veliké množství převážně povrchních materiálů a článků bez hlubšího obsahu. Málokterý autor se zamyslel nad tím, co je v tisku o tomto náboženském hnutí uváděno a proč právě Scientologie je považována stále v některých oblastech (např. Německo) za nebezpečnou sektu. Německo jako jediný stát v současné době proti této skupině stále aktivně vystupuje. Členům hnutí je zakázáno pracovat ve státních službách a vše, co jen okrajově souvisí s scientologií je ostře kritizováno. Příkladem může být bojkot amerických filmů ve kterých hraje nejznámější člen jejich církve Tom Cruise. Situace Scientologie a německých úřadů by vydala sama za dlouhý článek.(1)

Úvodem stručně shrnu význam výrazů Dianetika a Scientologie. Mnoho autorů tyto dva názvy, představované následovníky L. R. Hubbarda zaměňuje a domnívá se, že jde o různé nesouvisející směry. Opak je pravdou. Dianetiku od Scientologie v současné době nelze oddělit. Je součástí Scientologie jako ucelená filozofie hnutí, i když se vyvíjela dlouhá léta a byla jako ucelené učení sestavena v počátcích 50.let.  Dianetika pochází z řeckého dia = skrz a noos = mysl nebo duše. V očích scientologů jde o metodu, která může pomoci ulehčit nechtěným pocitům, emocím, iracionálním obavám a psychosomatickým nemocem, které způsobují a zhoršují duševní stav člověka. Dianetiku považovali ve svých počátcích scientologové za vědu, přesto se však stranili srovnání s psychologií či psychoanalýzou. Dnes ji považují za součást náboženského systému úzce související s celým učením církve. Scientologie pochází z latinského slova „scio“, „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, „studium něčeho“, nikoliv science – věda, jak často mylně citují někteří autoři. Sami členové by řekli: Rozdíl mezi dianetikou a scientologií? Dianetika je technologie, která zvládá zdroj nechtěných pocitů, emocí a psychosomatických nemocí. Scientologie je studium a zvládání ducha ve spojení k sobě samému a okolnímu životu. Cílem je údajně dosáhnout plného vědomí a poznatků o své minulosti a dosáhnout osvobození se z cyklu zrození a smrti.

Kromě toho, že jsou některé Hollywoodské hvězdy jako Chick Corea, Tom Cruise, John Travolta a mnozí další členy Scientologické církve a žijí podle jejich nařízení neměl by bulvární tisk o čem psát. V článcích je spolu s jejich životopisem většinou zdůrazněna i jejich příslušnost k hnutí a jeho kontroverzní historie. Mnoho napsaného v tomto tisku tak běžný čtenář nemá možnost ověřit a nedostane se tak právě kvůli úzce profilově předloženým informacím pod povrch. A tak se stává, že dokola opakují jakoby v kruhu stále tytéž opakující se chyby. Často zastaralé a nebo nepodložené reálnými fakty. Sami scientologové se téměř vždy brání publikování zkreslených informací žádostmi o uveřejnění opravných a upřesňujících článků. V krajních případech využívají i  soudní cestu. Příkladem může být například český Deník telegraf, či týdeník Reflex kteří se scientologií prohráli v 90.letech soudní spory a musel vše vyřešit mimosoudním vyrovnáním. Podívejme se tedy na jejich historii a současný vývoj. Budeme citovat několik sporných bodů tohoto učení a podíváme se na jeden soudní proces.

 Vznik "Organizace" a život zakladatele

Vznik Mezinárodní Scientologické církve (oficiální název) jako církevní organizace je úzce spjat s americkým spisovatelem science-fiction a beletrie Laffayete Ron Hubbardem. Hubbard se narodil 13.3.1911 v Tildenu, Nebrasce, USA jako syn námořního důstojníka.  V mládí se zabýval zkoumáním různých filozofických směrů a psychologie. V časopisech publikoval od roku 1934 články o letectví, cestování, detektivky, westerny až skončil u žánru science-fiction. Od roku 1938 do roku 1950 vydal přes 300 povídek a mnoha desítek knih. V českém jazyce vyšla v nakladatelství Svoboda-Libertas kniha „Děs“ (1993) a později v nakladatelství Radomíra Suchánka Návrat 8 jeho dalších knih žánru science-fiction. Úspěšná knižní sága Battlefield Earth (Bitevní pole Země), byla v roce 2000 zfilmována v režii Rogera Christiana v hlavní roli s Johnem Travoltou pod názvem Bojiště Země. V počátcích své publikační činnosti psal Hubbard pod mnoha pseudonymy Rene LaFayette, Frederick Engelhart, Michael Keith, Ken Martin ad.. O jeho bohaté publikační činnosti není pochyb. Autor románů z budoucnosti podle mnohých vysnil i vznik svého náboženství a převedl své představy spojením různých filozofických směrů do svého učení. V současné době po krušných počátcích vlastní církev dvě velká vydavatelství zaměřená na vydávání Hubbardových náboženských knih. Vydavatelství New Era Publications International  (vydává publikace po celém světě mimo USA) a Bridge Publications (vydává literaturu v USA) vlastní exkluzivitu na díla L.R.Hubbarda. Dále se ve „světských“ vydavatelstvích vydávají opakovaně i nenáboženská díla autora. Jeho knihy jsou dnes dostupné v 71 světových jazycích a celkový uváděný počet jejich prodaných výtisků činí přes 230 milionů. Hubbard již od roku 1938 do roku 1948 sestavoval knihu, z které se později vyvinula Dianetika. Dnes tyto první původní myšlenky autora vycházejí pod názvem „Dianetika – původní teze“. Po sepsání tohoto materiálu následoval v únoru 1950 Hubbardův článek „Dianetika – vývoj vědy“, který byl předvojem nám dnes známé knihy „Dianetika – věda o duševním zdraví“. Publikování knih o dianetice zakončila v roce 1952 „Věda o přežití“. V počátcích 50. let tak přišel Hubbard do vědeckých kruhů s něčím doposud nevídaným a novým. A tak se nová „věda“ Dianetika začala slibně rozvíjet a on prodávat tisíce svých knih.

A právě v tomto období se k jeho činnosti začíná vyjadřovat i široká odborná veřejnost. Tu kniha rozdělila na dva znesvářené tábory, jedny, co Hubbarda bezmezně obdivují a propagují jeho metodu a druhé, kteří ji zavrhují a ostře proti ní vystupují. Mezitím v USA vzniklo několik skupin podporujících publikování jeho knih a myšlenek. V mnoha neměl žádný finanční podíl, ale nesly pouze jeho jméno a propagovaly jeho metodu dianetiku. Skupiny nebyly doposud centralizované do jedné organizace a tak se jejich názory často rozcházely, i když by je jeho dílo mělo sjednocovat. V roce 1952 proti dianetice silně vystoupila AMA - Americká lékařská společnost. Nastalo období silné kritiky a negativních informací o dianetice. Kritici uvádějí, že to vedlo jednu z těchto skupin „Hubbardovu výzkumnou dianetickou nadaci“ v Elizabeth, New Jersey k bankrotu. Paradoxem je, že ji k tomuto bankrotu nepřivedlo ani tak kritická kampaň odpůrců proti dianetice, jako nezaplacené telefonní účty.(2) Tato kapitola historie Dianetiky má i zajímavé pozadí. Předsedou představenstva Hubbardovi nadace, ale i vlastníkem oné telefonní společnosti byl magnát Don Parcell. Purcellovi šlo pravděpodobně o získání autorských práv na knihu Dianetika, která byla v držení nadace a tak členové nadace přehlasovali Hubbarda a vyhlásili její bankrot. Hubbard se o autorská práva na knihu později soudil a získal je zpět.(3)

Negativní mediální kampaň ze strany AMA byla možná také prvním činitel, který způsobil to, že se scientologové po celou svou historii od svého vzniku ostře distancují od činnosti psychiatrů a psychologů, a publikují o nich mnoho negativních informací. Vše započal ovšem sám Hubbard, který proti psychiatrii důrazně vystupoval již od prvopočátku. Svoji dianetiku považoval za protipól psychiatrie. Samotná církev založila v roce 1969 organizaci Citizens Commission on Human Rights; CCHR, „Občanská komise za lidská práva“, která má sledovat a zveřejňovat zločiny psychiatrie. Působí v 31 zemích a jejím spoluzakladatelem byl známý psychiatr Dr.Thomas Szasz. (http://www.cchr.cz/) Od května 2005 působí i na Slovensku.

Založení církve

 Oficiálně dnes datují scientologové založení své církve na 18.února 1954 do Los Angeles. Je uváděno i datum 19.12.1953 New Jersey.(4)  V roce 1959 Hubbard odchází z USA do Anglie, kde žije na zámku Saint Hill. Zde je dodnes veřejnosti volně přístupné muzeum L.Ron Hubbarda. V USA v lednu 1963 úřad pro potraviny a léčiva (FDA) v sídle církve zabaví E-metry - přístroje, které se velmi podobají detektoru lži a jsou v scientologii používány při tzv.auditinzích (probíhají ve dvou a jsou nazývány členy církve jako duchovní pohovory). FDA označila přístroje za nelegální lékařské přístroje a zabavila je. O několik let později jsou po prohraném soudním sporu ze strany FDA scientologům všechny e-metry vráceny. Církev však zareagovala na tuto akci tak, že založila (rok 1966) uvnitř církve organizaci, kterou pojmenovala „Guardian Office“. 

Téhož roku zakládá sám Hubbard další organizaci „Sea Org“(5)  a přesouvá svou činnost na loď, která brázdí po moři několik následujících let. Odtud řídí celé hnutí. Ve Spojených státech amerických proti členům a církvi jako celku z počátku vystupoval stát velmi tvrdě. Popravdě řečeno si za tento postoj mohli často sami scientologové přehnaným ututláváním informací. Tím se postavili zbytečně do pozice pronásledované skupiny.  Členové „Guardian Office“ v čele s Hubbardovou manželkou pod neutuchajícím útokem proti církvi nezvládli situaci. Pronikali do různých státních úřadů a získávali odtud dokumenty, které nepatřili církvi. Většina materiálů, které takto získali jim byla při razii v sídle církve v roce 1977 FBI zabavena. Bylo zde nalezeno množství dokumentů patřících daňovému úřadu USA. Tímto krokem ve finále poškodili církev v očích veřejnosti a dali záminku k tvrdšímu postupu státu vůči jejich hnutí. Za trestnou činnost byli odsouzeni a uvězněni. 9 členů dostalo roku 1979  5 let vězení a finanční pokutu čítající několik desítek tisích dolarů. Vedení Scientologie se od této činnosti a kroků Hubbardovi manželky důrazně distancovalo. Důsledkem těchto činů však bylo i několik pozitivních kroků. Hnutí prošlo vnitřní reorganizací a roku 1982 vzniká nadřízená jednotka nad Scientologickou církví – Religious Technology Center(6) dohlížecí a kontrolní orgán církve, jejímž ředitelem se stává mladý Hubbardům následovník David Miscavige.(7) Miscavige je nyní nejvyšších nadřízeným představitelem Scientologické církve. Hubbard ustoupil ještě za svého života do pozadí a dle sdělení Scientologické církve opustil roku 1986 své tělo. Datum úmrtí je uváděno na 24.ledna 1986.  Dnes má sídlo Mezinárodní Scientologická církev v Los Angeles a stovkách zemí otevírá své „Mise“.

Prezidentem Mezinárodní Scientologické církve je od roku 1982 bývalý člen "Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů" (tzv. mormonů) Heber Carl Jentzsch (*11.7.1935). Tolik stručná ověřitelná fakta z historie. A od této chvíle se dostáváme na pole tvrzení bez podložených faktů, které lze snadno vyvrátit dobovou dokumentací. Přesto následující tvrzení někteří novináři stále opakují.  Držme se tedy při našem výzkumu vždy těchto faktů pokud možno co nejobjektivněji. Stejně tak, jako i mnohá jiná nová hnutí (Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů),  i Scientologická církev léta bojovala s mnoha pochybnými tvrzeními o svém hnutí a jeho historii. Například o spojení se Satanismem, znesvěcování křesťanského kříže ad.. V mnoha publikacích je Hubbard spojován s členstvím v Satanské lóži O.T.O. (Ordo Templis Orientis - Řád východního chrámu) založenou přímo zakladatelem satanistického hnutí Alesteirem Crowleyem. I přes snahu, nalézt důkazy pro takové spojení, nic, krom osmiramenného kříže ve znaku Scientologie nelze spojit se satanismem. Jak však k tomu, že je jejich kříž přirovnáván k satanskému znamení došlo? Podle tvrzení oponenců hanobí scientologický kříž křesťanský kříž. Sami scientologové popisují „svůj osmiramenný kříž“ nikoliv jako satanistický symbol, ale jako určitý esoterický symbol vyjadřující osm oblastí života, které nazývají dynamikami. Vertikála pak údajně označuje nekonečnost ducha a horizontála omezenost ducha materiálním vesmírem. Spojování jakékoliv symboliky používané již tisíce let pro různé účely neprokazuje jakoukoliv spojitost a průkaznost s něčím podobným jen jinak zobrazeným dnes. Symbolika některých hnutí si je velmi podobá. Těžko bychom mohli dnes tvrdit, že odsuzujeme Hinduismus, protože se jeho symbolika podobá nacistické (otočená svastika). Význam kříže ve scientologii se výrazně liší od křesťanského pojetí kříže, jako nástroje smrti Spasitele. Proto jsou křesťané tak citlivý na používání symbolu kříže kýmkoliv. Scientologie se dostává do sporu vůči křesťanství jelikož nevyznává ukřižovaného Ježíše Krista jako jediného Spasitele. Také v rozporu s křesťanským pojetím víry kladou důraz na nesmrtelnou duši (thetana) člověka a jeho věčný koloběh zrození a smrti. V scientologii je za svůj budoucí život člověk odpovědný a může své činy a jednání ovlivnit sám. V křesťanství je pro jeho věčný život a vykoupení podmínkou přijmout a uvěřit ukřižovanému Ježíši Kristu.

Kritici a oponenti

 Kritici tohoto hnutí také tvrdí, že jde spíše o finanční kult, než náboženství a citují již několik let opakovaně ve svých článcích například tento výrok: „Psát pro výdělek penny za slovo je směšné. Chcete-li skutečně vydělat miliony, je nejlepším způsobem založit si vlastní náboženství.“. Slova jsou připisována jejich zakladateli Hubbardovi a stále dokola jej novináři spojují s nimi. Tento citát ovšem najdeme dávno předtím v díle autora George Orwella v „Kolekci esejů z let 1920-1940“ na straně 338. Hubbardovi byl výrok připsán a již se traduje až do současnosti. Scientologie je díky svým excesům některých horlivých členů z počátků vzniku hnutí a díky pevně vedené organizaci často obviňována z nečestných praktik a tvrzení, že nejsou náboženstvím. Sám syn Hubbarda nazývaný Nibs pronesl v roce 1959 po bouřlivém odchodu z církve slova, který otce postavila do velmi nehezkého světla a na mnoho let zabránila legalizaci hnutí v USA. „Otec a já jsme utvořili náboženskou fasádu jen z důvodů daní a právní ochrany proti obviněním z podvodu“.  Citát je dodnes uváděn v mnoha zemích, kde se snaží dosáhnout legalizace, nebo se dostává do popředí médií kvůli různým svým činnostem.

Pravdou ovšem je, že tento výrok ten samý „Nibs“ L.R.Hubbard jr. v prohlášení pro soud v roce 1969 oproti minulým výrokům odvolal: „Podle mého nejlepšího svědomí a vědomí, Scientologie byla založená jako náboženství, protože její zakladatel a přivrženci upřímně věřili, že to je náboženství … I když jsem svědčil, že si myslím, že Scientologie má velmi malou právoplatnost, toto prohlášení jsem učinil z pomstychtivosti v čase, kdy jsem překonával velké množství osobního a emocionálního stresu.“ 22.října 1969 písemné prohlášení L.R.Hubbarda jr.podepsané vlastní rukou.(8) Scientologická církev je financována z darů věřících, prodeje literatury a kursů. Nepobírá v zemích, kde je registrována jako církev finanční prostředky od státu. Od publikování prvního vydání knihy „Dianetika – věda o duševním zdraví“ se mnoho postojů Scientologie vůči okolnímu prostředí změnilo. V posledních letech spolupracují na mnoha projektech. Například s dalšími novými náboženskými hnutími na prosazování práv a náboženských svobod v oblastech, kde je jim z různých důvodů straněno. Založili organizaci pomáhající bojovat s drogami Narconon a proti kriminalitě Criminon. Postoj úřadů USA se také výrazně vůči hnutí změnil.  A tak po několikaletém dohledu nad činností členů i Církve jako celku (9) v říjnu roku 1993 IRS (americký daňový úřad) udělil Scientologii neziskový status a daňové osvobození všem Scientologickým církvím a příbuzným organizacím pracujícím na sociálně prospěšných programech.

 Postoje okolních států ke Scientologické církvi

I jiné státy světa v posledních letech po důkladné a několikaletém zkoumání postojů a chování hnutí vůči ní mění své postoje. I přes totální nevraživost Německa a negativní postoj státních úředníků ke Scientologii, který přetrvává dodnes v lednu 2003 německý Federální finanční úřad osvobodil Scientologickou církev od daní z finančních příspěvků. Německo se snaží v různých místech scientologii bránit v činnosti a označuje je za kult hrabivosti a psychické nebezpečí pro mládež. Ostrá kampaň proti scientologii byla spuštěna nedávno právě v Německu v Berlíně, kde natáček Tom Cruise  film o hraběti Clausi von Stauffenbergovi atentátníkovi na Adolfa Hitlera. Německé úřady historický film spojili s působením Cruise u Scientologie, prohlásili jej za církevní propagandu a na některých dobových místech dokonce zakázali filmařům natáčení. V nedělníku Bild am Sonntag dokonce přirovnal německý historik Guido Knopp a evangelický pastor Thomas Gandow Toma Cruise k nacistickému pohlavárovi Goebbelsovi.(10) Faktem je, že film je skutečně čistě nenáboženský historický. Postoj většiny němců vůči Cruisovi je však zcela opačný a tak mu byla při předávání mediálních cen Bambi v Dusseldorfu udělena soška kolouška za odvahu zvárnění filmové role hraběte von Stauffenberga. Ve světě postupně ostatní státy polevují a udělují oficiální registraci hnutí. Maďarsko, Švýcarsko, Holandsko, Mexiko, Janponsko, Španělsko ad.. V roce 2002 osvobodil Scientologickou církev od placení daní i Finanční úřad v Rakousku. V prosinci 2002 stejně rozhodla i vláda na Novém Zélandu a v březnu roku následujícího Tchajwan uznal Scientologickou církev za náboženskou organizaci. Jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí docílila Scientologie v roce 2007 u evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, jenž vydal rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství a potvrdil svobodu vyznání scientologů ve všech 46 členských státech Rady Evropy.

Scientologie má své obřady (svatba, pohřeb, pojmenování dětí), mise, vyzvání víry i symboliku jako ostatní vyznání. Dnešní Scientologie 21.století působí jako jakékoliv jiné náboženské hnutí a jednoznačně, ať se nám to líbí, nebo ne má právo používat pro svoji činnost termín náboženství.

V 90.letech mnozí novináři předpovídali brzký zánik Scientologie. Dnes má po světě podle jejich tvrzení více jak 11 milionů členů, 7500 církevních misí a skupin ve více jak 170 státech světa.(11) V ČR je počet členů a sympatizujících okolo 800, na Slovensku asi 300. Většina představitelů států si naštěstí uvědomuje, že je lepší mít každou z náboženských skupin registrovanou v rámci zákonů o církvích a náboženských společnostech a mít možnost nahlížet legálně do materiálů dané skupiny v rámci registračních pravidel a zákonů, než odvíjet svá tvrzení od domněnek a zkušeností ze zahraničí a nemít o hnutí a jeho činnosti žádný přehled. Každý stát má mít také možnost zákony, pokud daná skupina či jednotlivci z dané skupiny konají proti společenskou činnost, zasáhnout a takové jednání potrestat. Preventivní zákazy a odmítání určitých skupin působí kontraproduktivně a způsobují u běžných členů komplex pronásledovanosti a ve finále více uškodí, než pomůžou. Současný vývoj tohoto hnutí je třeba neustále zkoumat. Stejně tak jako i jiné církve je dnes Scientologie v mnoha směrech otevřená světu. 

Scientologie dnešní doby, není scientologií v době svého vzniku. Posunula se o mnoho kroků a o více jak 50 let vpřed. Právě svými otevřenými postoji, kdy se nevyhraničuje z většinové společnosti, ale je schopna přistoupit na diskuzi, právě v této době může prokázat,  že je skutečným náboženstvím i těm, kteří o tom stále pochybují. Je otevřená všem členům jiných církví a nepřesvědčuje je o tom, že by svou stávající církev měli opustit. Nevyhraničuje svou činnost jako soupeření jedné víry proti druhé. Smrtí Hubbarda a převzetím vedení organizace Davidem Miscavigem se mnoho v organizaci změnilo. Církev je otevřenější, než v minulosti. Mnoho, do 90.let minulého století, nedostupných materiálů umisťuje například na své internetové stránky a tiskovými zprávami dává vědět o novinkách v činnosti svého hnutí.

Historie Scientologie a Dianetiky v České republice

 Počátky Scientologie a Dianetiky v na území tehdejší Československé socialistické republiky  se odvíjí od 70. let 20. století. V roce 1971 přivezl anglické vydání knihy The Modern Science of Mental Health (Dianetika – moderní věda o duševním zdraví) do ČSSR chirurg MUDr. Kajdoš. Knihu přeložil v roce 1972 kompletně do češtiny a spolu s několika přáteli na Katedře jaderné fyziky v Praze začali funkčnost metody zkoušet. Jedním z této skupiny byl i ing. Andrej Dragomirecký, který ovšem nikdy nebyl členem církve a od 80.let 20.století podle této metody začal tvořit své vlastní teorie. Vybral z díla některé myšlenky Hubbarda a spojil s jinými filosofickými a duchovními naukami. Tvrdí o sobě, že Hubbardovo dílo rozšiřuje a upřesňuje.(12) Dnes vydává množství svých vlastních knih, které jsou směsí Dianetiky a různých dalších názorových proudů. (Cesta do vlastní minulosti - cesta ke zdraví, Teorie osobnosti atd..). Okrajově se v 70. letech dokonce pokoušel v ČSSR aplikovat dianetiku ve svém lékařské praxi jako alternativu k psychiatrii MUDr. O. Boukal.


Oficiální počátky působnosti Church of Scientology International (Mezinárodní Scientologické církve) jako hnutí na našem území sahají do přelomu let 1991/92, kdy několik lidí přivezlo na naše území pár knih a své zkušenosti z Německa. Na jaře 1992 vytvořili první skupinu v Praze. Následně založili  Dianetická centra, v Českých Budějovicích a Pelhřimově. Po uzavření centra v Českých Budějovicích na několik let zůstalo největším pražské centrum, které postupně rozvíjelo svoji činnost a po opakovaném hledání prostor v roce 2000 přesídlilo z okrajové části Prahy 4 do centra v Jindřišské ulici nedaleko Václavského náměstí. V roce 2011 sídlí oficiální „Mise Scientologické církve“ a „Dianetické centrum Praha“ v Soběslavské ulici na Praze 3. Rok 2013 přinesl i novou adresu Opletalova ulice 8 na Praze 1. Postupně otevřeli i další nová centra v Plzni, Brně, Ostravě a opětovně v Českých Budějovicích. Podstatný rozmach zaznamenala Scientologie a Dianetika i na Slovensku. V průběhu druhé poloviny 90. let navštěvovali čeští scientologové Slovensko a pořádali zde své přednášky. Oficiálně započali svou činnost na Slovensku v roce 2001.  V současné době na území rychle expandovali a rozvíjí svoji činnost z 13 různých míst (Bratislava, Levice, Martin, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Liptovský Mikuláš, Holíč, Žilina, Komárno a Štírovo). Pobočky mají v Bratislavě, Košicích a Prešově. Po právní stránce působí v ČR jako občanské sdružení Dianetické centrum (Praha registrace občanského sdružení 1996, ostatní místa 2007). Na Slovensku taktéž jako občanská sdružení, ale pod názvem Centrum Dianetiky a Scientologie. Tiskovým mluvčím pro obě země je Jiří Voráček. Vydávali časopis pro členy "Poznání" (dříve pod názvem "Šťastná planeta") a v minulosti vydávali i časopis pro veřejnost "Skutečnosti".


Zdroje:
Archiv autora článku, poznatky ze zahraniční cesty, internetové stránky oficiálních organizací Scientologie a Dianetiky, internetové stránky Víta Profanta, záznamy reportáží TV Nova, Dingir - časopis o současné náboženské scéně, Jiří Voráček – tiskový mluvčí Scientologické církve  

(1) http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1637564,00.html

(2) Zdroj: www.wikipedia.org

(3) Informaci potvrdil na dotaz autora článku tiskový mluvčí Scientologické církve v ČR Jiří Voráček

(4) Oba registrační dokumenty jsou v pdf na www.wikipedia.org

(5) Lze ji přirovnat k náboženskému řádu Mezinárodní Scentologické církve

(6) Vlastní téměř všechny ochranné známky organizace jako např. Scientologie, Dianetika atd.

(7) Narozen 30. dubna 1960 ve Philadelphii  italsko polským rodičům Lorettě a Ronu Miscavige, od roku 1976 působil na lodi v organizaci Sea Org, úzce spolupracovat s Hubbardem

(8) Citováno podle kopie, která je ve vlastnictví autora této práce

(9) Od roku 1969 je Scientologie v USA považována za náboženství

(10) Citováno z ihned.cz ze dne 20.1.2008 článek Tom Cruise je jako nacista Goebbels, tvrdí renomovaný historik

(11) www.scientologie.cz

(12) http://www.osud.cz/hledajici/detail.php?id=1895&action=kniha